Disclaimer

Het HOP Pakket B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van Het HOP Pakket B.V. website en de e-mailnieuwsbrief. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de Het HOP Pakket B.V. website en/of de e-mailnieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het HOP Pakket B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website en/of de e-mailnieuwsbrief of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website of de nieuwsbrief te kunnen raadplegen. Voor zover op de website of in de elektronische nieuwsbrief naar derden wordt gelinkt is Het HOP Pakket B.V. evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/of geleverde diensten. De inhoud van Het HOP Pakket B.V. website en van de e-mailnieuwsbrief is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet Het HOP Pakket B.V. logo of andere logo’s, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij hoofd communicatie van Het HOP Pakket B.V.